Ajanvaraukset nyt myös verkossa - varaa huoltoaikasi tästä!

Sivuston käyttöehdot ja rekisteriseloste


 • Koti
 • /
 • Sivuston käyttöehdot ja rekisteriseloste

Käyttöehdot

Foraset Oy AD-Autokorjaamo Heikinlaakson ja Foraset Oy AD-Autokorjaamo Pitäjänmäen internet-sivujen (www.rengaskeskus.com) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä sivustoa Rengaskeskus.com sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Foraset Oy voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme tutustumaan säännöllisesti sivuston käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme siinua ystävällisesti pidättäytymään Rengaskeskus.com -sivuston käytöstä.

Tekijänoikeudet

Rengaskeskus.com -sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Foraset Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei toisin mainita.

Vastuuvapaus

Rengaskeskus.com -sivusto esitetään sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Foraset Oy ei anna takuuta sivulla esitettävien tai sivun kautta saatujen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Foraset Oy ei takaa sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Foraset Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia sivustoon. Rengaskeskus.com -sivustolla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin. Tällaisille sivuille siirtyvän käyttäjän on hyväksyttävä kolmannen osapuolen sivustojen käyttöehdot ennen käytön aloittamista.  Foraset Oy ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Foraset Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Yksityisyyden suoja

Foraset Oy noudattaa tietojenkäsittelyssä henkilötietolakia ja Suomen lainsäädännön yksilöntietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla Foraset Oy pyrkii parantamaan palveluaan entistä käyttäjäsytävällisemmäksi, keräämällä tietoja esimerkiksi käytetystä selaintyypistä, käyttäjien maantieteellisestä sijainnista, kellonajoista ja käyttäjien näkemistä sivustoista . Käyttäjä voi yleensä halutessaan torjua evästeet selaimensa asetuksista.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Foraset Oy Korvasienentie 6 00760 Helsinki Y-tunnus (2423542-9 tarjous@rengaskeskus.com www.rengaskeskus.com

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jirka Patis etunimi@rengaskeskus.com Puh. 0400 600 660

3. Rekisterin nimi

Rengaskeskus.com asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuskella.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden kehittämiseen ja liiketoiminnallisten päästösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä verkkomainonnan kohdistamiseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
 • rekisteröidyn perustiedot (esimerkiksi nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)
 • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi
 • käyttäjän yrityksen tai työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus
 • asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, hankitut tuotteet, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
Rekisterin tietoja voidaan käyttää ei yksilöivästi (anonyyminä) verkkomainonnan kohdistamiseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröityessä, palvelua käyttäessä tai saada muutoin suoraan rekisteröidyltä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Foraset Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä on mahdollisuus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin tai etämyyntiin. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

11. Yleiset AUNE-ehdot ja Foraset Oy:n ehdot

Yrityksemme nourattaa Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autotuojat ry:n jäsenliikkeiden ja jäsenjärjestöjen auto- ja erikoiskorjaamot sekä automaalaamot soveltavat 1.9.2006 alkaen seuraavia Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) laatimia ja Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen tarkistamia moottoriajoneuvojen korjausehtoja. Tilauksen myötä näitä ehtoja noudatetaan. Voitte tutustua niihin TÄMÄN LINKIN KAUTTA