kori

VARAA AIKA | Koronatiedote

Sivuston käyttöehdot ja tietosuojaseloste


  • Koti
  • /
  • Sivuston käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Foraset Oy AD-Autokorjaamo Heikinlaakson internet-sivujen (www.rengaskeskus.com) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä sivustoa Rengaskeskus.com sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Foraset Oy voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme tutustumaan säännöllisesti sivuston käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme siinua ystävällisesti pidättäytymään Rengaskeskus.com -sivuston käytöstä.

Tekijänoikeudet

Rengaskeskus.com -sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Foraset Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei toisin mainita.

Vastuuvapaus

Rengaskeskus.com -sivusto esitetään sitoumuksetta ja “sellaisena kuin ne ovat”. Foraset Oy ei anna takuuta sivulla esitettävien tai sivun kautta saatujen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Foraset Oy ei takaa sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Foraset Oy pidättävät itsellään oikeuden tehdä muutoksia sivustoon.

Rengaskeskus.com -sivustolla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin. Tällaisille sivuille siirtyvän käyttäjän on hyväksyttävä kolmannen osapuolen sivustojen käyttöehdot ennen käytön aloittamista.  Foraset Oy ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Foraset Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Yksityisyyden suoja

Foraset Oy noudattaa tietojenkäsittelyssä henkilötietolakia ja Suomen lainsäädännön yksilöntietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla Foraset Oy pyrkii parantamaan palveluaan entistä käyttäjäsytävällisemmäksi, keräämällä tietoja esimerkiksi käytetystä selaintyypistä, käyttäjien maantieteellisestä sijainnista, kellonajoista ja käyttäjien näkemistä sivustoista . Käyttäjä voi yleensä halutessaan torjua evästeet selaimensa asetuksista.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Foraset Oy
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
Y-tunnus 2423542-9

AD-Autokorjaamo Heikinlaakso, Korvasienentie 6, 00760 Helsinki p. 0400 600660

2. Rekisteristä vastaava

AD-Autokorjaamo Heikinlaakso
info@rengaskeskus.com

3. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on autohuolto- ja ja rengashotellipalveluihin
liittyvä asiakassuhde eikä tietoja luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

4. Rekisterin tiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite ja hetu (jos kyseessä rahoitus) Yrityksen osalta yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö, katuosoite, postinumero, postioimipaikka, laskutustiedot., puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Ajoneuvojen tunnistetiedot, huoltotiedot, ajokilometrit ja rek.nro.

5. Tietolähteet

Henkilö/yritystietoja kerätään asiakaspalvelussa käynnin yhteydessä, puhelimitse, verkkopalvelussa ja henkilötietoja/ajoneuvontietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää
myös viranomaisilta (mm. Trafi).

6. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa rajoitetusti viranomaisille ja muun muassa maahantuojalle
auton takuuseen ja huoltoon liittyvissä asioissa.

7. Tietojen siirto EU:n ja Europaan talousalueen ulkopuolella

Tietoja ei luovutetan EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmiin tallennettuihin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja
työtehtävässään. Järjestelmään pääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Myyntijärjestelmä (Autofutur) vaatii sisäänkirjautumisen salasanoilla. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla.

9. Rekisterin tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä hänestä on tallennettu, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Kyselyt osoitteeseen info@rengaskeskus.com.

10. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevien, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen ja tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti samoin kuin kohdassa 9. Ilmoitettuun osoitteeseen tulleet poisto/korjauspyynnöt.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Ilmoitukset osoitteeseen
info@rengaskeskus.com.

Yleiset AUNE-ehdot ja Foraset Oy:n ehdot

Yrityksemme nourattaa Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autotuojat ry:n jäsenliikkeiden ja jäsenjärjestöjen auto- ja erikoiskorjaamot sekä automaalaamot soveltavat 1.9.2006 alkaen seuraavia Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) laatimia ja Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen tarkistamia moottoriajoneuvojen korjausehtoja. Tilauksen myötä näitä ehtoja noudatetaan. Voitte tutustua niihin TÄMÄN LINKIN KAUTTA